Financieel verslag

De Stichting Samen Fietsen ZWH is op 5 maart opgericht. Het financiële verslag over het jaar 2021 zal na goedkeuring in de Algemene Vergadering in het voorjaar van 2022 worden gepubliceerd.