Financieel verslag

De Stichting Samen Fietsen ZWH is op 5 maart opgericht. Het financiële verslag over het jaar 2021 is op 13 juni 2022 goedgekeurd in de Algemene Vergadering.

Financiele verantwoording 2021