Geschiedenis

In oktober 2020 kwam de voorzitter van de Seniorenvereniging ZWH Zwanenburg-Halfweg met het idee om als onderdeel van de activiteiten van de Seniorenvereniging gezamenlijke fietstochten te organiseren. Dit was in eerste instantie bedoeld voor de senioren van de eigen vereniging. Al snel werd de doelgroep uitgebreid met eenzame en minder mobiele mensen. Besloten werd om de activiteiten via een stichting los te koppelen van de Seniorenvereniging. Tevens werd besloten om alle oudere inwoners uit het gebied Zwanenburg-Halfweg in de gelegenheid te stellen om deel te nemen.

Door ruimhartige donaties van diverse organisaties, bleek al snel dat het plan uitvoerbaar was. Na uitgebreide voorbereidingen werd het mogelijk om twee zogenaamde duo fietsen en een riksja aan te schaffen. Voor het gebruik van een rolstoelfiets bestaat de mogelijkheid via samenwerking met woonservicecentrum Eigen Haard om deze in te zetten.

Al snel bleek dat er een behoorlijk aantal vrijwilligers was, die bereid waren om zich in te zetten voor dit project. Uitgangspunt is, dat deze speciale fietsen alleen door de hiervoor getrainde vrijwilligers van de Stichting mogen worden bestuurd.

Inmiddels is er één duo fiets en een riksja afgeleverd. Door leverings-problemen heeft dit langer geduurd dan gepland. Toch zal het project officieel gestart worden op woensdag 1 september 2021 om 14.15 uur bij het Dorpshuis in Zwanenburg. De tweede duo fiets zal vermoedelijk eind september begin oktober geleverd worden.